Mjeti i kënaqësisë së punonjësve
Vleresim I punonjesve per Organizaten
“Vetëm, ne mund të bëjmë kaq pak; së bashku, ne mund të bëjmë kaq shumë ”
Mire se erdhe!

Këtu do të gjeni disa mjete për burimet
njerëzore të kompanisë tuaj.
CreativeHub Togheter
Pyetjet e pyetesorit
Nepermjet ketij pyetesori ,vlerësojeni kompanine tuaj ne baze te pershtypjeve qe keni krijuar deri me tani.
1= Shumë i pakënaqur 2=I pakenaqur 3=Mesatarisht I kenaqur 4=I kenaqur 5=Shume i kenaqur
1. Kënaqësia në lidhje me udhëheqjen e kompanise.
1 2 3 4 5
2. Organizata jonë ka reputacion shumë të mirë në ambientin përreth.
1 2 3 4 5
3. Kënaqësia në lidhje me bashkëpunëtorët e punës.
1 2 3 4 5
4. Kënaqësia në lidhje me mundësitë e avancimit ne karriere
1 2 3 4 5
5. Kënaqësia në lidhje me pagën.
1 2 3 4 5
6. Kënaqësia në lidhje me kushtet e punës (pajisjet, ambientet,hapesira punuese..)
1 2 3 4 5
7. Kënaqësia në lidhje me mundësitë e edukimit.
1 2 3 4 5
8.Kenaqesia ne lidhje me benefitet e kompanise.
1 2 3 4 5
9.kenaqesia ne zbatimin e barazise ne pune
1 2 3 4 5
10.Kenaqesia ne ofrimin e trajnimeve te domosdoshme
1 2 3 4 5
11.Kenaqesia ne lidhje me informacionin e sakte per kodin e veshjes
1 2 3 4 5
12.Kënaqesia ne lidhje me sigurine ne pune
1 2 3 4 5
13.Kënaqësia në lidhje me orarin e punës.
1 2 3 4 5
14.Kenaqesia ne lidhje me eprorin e drejtperdrejt
1 2 3 4 5
15.Sa zbatohet puna ne grup.
1 2 3 4 5
16.Sa vleresohet puna juaj
1 2 3 4 5
17.Sa pranohen idet tuaja nga kompania
1 2 3 4 5
18.Sa ndiheni pjese e kompanise
1 2 3 4 5
19.Si e vleresoni procesin e ketij vleresimi
1 2 3 4 5
20.Komente/Sygjerime:
Le të bëhemi më mirë, së bashku.
Na ndihmoni të ndërtojmë një komunitet më të mirë duke zgjedhur atë që mendoni se duhet t'i shtojmë vlerës së kompanisë sonë.
Shpehni rekomandimet tuaja qe duhen te jene pjese e kultures se kompanise. Zgjidh vetem njerin opsion.
Answer-1
Answer-2
Answer-3
Answer-4
Answer-5
Answer-6
Wish! Ambitions! Goals!
Nisur nga aftesite dhe ambiciet tuaja,ku e shihni veten mbas 5 viteve.Zgjidh vetem njerin opsion:
CreativeHub HR
CreativeHub Finance
CreativeHub Marketing
CreativeHub Sales
CreativeHub Administration
CreativeHub Other
CreativeHub HR